Facebook
Foto PNP

Program následné péče

PNP je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně zefektivňuje celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Pracujeme s lidmi, kteří minimálně tři měsíce abstinují od drog a jiných návykových látek po odchodu z krátkodobé a střednědobé léčby, z komunit, ale i s klienty po léčbě ambulantní a v neposlední řadě s klienty, kteří se pro abstinenci rozhodli sami bez podpory léčebného zařízení. Abstinujícím nabízíme široké spektrum psychoterapeutických a sociálních služeb.

Poslání

Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek ve chvíli přechodu od závislosti k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný individuální přístup v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Svými službami podporujeme klienty při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich potřebami v oblasti zaměstnání, studia, samostatného bydlení, rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování a udržení si zdravého životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí.

Okruh osob, pro které je služba určena

Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek došlo v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních vazeb a uplatnění na trhu práce.

Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, partnerům a blízkým těchto osob. Potřebují informace, orientaci v problematice, podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při řešení aktuálních potíží. Odbornou pomoc a podporu potřebují bez ohledu na to, zda jsou například jejich děti před nebo po léčebném pobytu, ale i ve chvíli, kdy jejich děti návykové látky aktivně užívají.

Cíle služeb

Cílem služeb PNP je podpořit klienta v období návratu do běžného života a k osobní svobodě. Základním prvkem je uvědomění si omezujících aspektů závislostního jednání a jeho změna směřující pokud možno k úplné nezávislosti na institucionální podpoře a léčebném procesu.

Základní principy

  • Služby poskytované PNP jsou veřejně přístupné.
  • Využívání služeb je dobrovolné.
  • Při plánování efektivní podpory klientovy samostatnosti vycházíme z jeho individuálních potřeb.
  • Respektujeme objektivní zjištění z oboru adiktologie.
  • Zaručujeme bezpečný prostor a důstojnost všech zúčastněných, mlčenlivost a srozumitelnost pravidel spolupráce.

Program následné péče

Doudlevecká 71
301 00 Plzeň

Registr poskytovatelů sociálních služeb (kapacita služeb, základní údaje atd.), zde

tel.: +420 377 321 051
fax: +420 377 235 020
e-mail: ambulance@cppt.cz

Provozní doba

Otevírací doba je pro veřejnost do odvolání zrušena, pouze po předchozím objednání.

Po – Pá pouze objednaní

Mapa

 

Dokumenty a formuláře

Průvodce služeb (PDF - 581,6 KB)
Statut chráněného bydlení (PDF - 96,35 KB)
Postup pro vyřízování stížnosti (PDF - 325,49 KB)
Žádost o poskytnutí služeb (PDF - 295,2 KB)

Fotogalerie

CENÍKJAK MŮŽETE POMOCI
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTIPODPORUJÍ NÁS © 2011 Centrum protidrogové prevence a terapie, Plzenecká 13, 326 00 Plzeň, webdesign: Studio Petrohrad
O obsah tohoto webu pečuje Vanio Solutions s.r.o.