Cesty k nám - mimo okres

Pokud cestujete do našich zařízení za našimi terapeuty, poradci a sociálními pracovníky a musíte přitom překročit hranice okresu, ve kterém bydlíte, využijte připravená čestná prohlášení o cestě mimo okres.

Cesta do Adiktologické a preventivní ambulance „-21 -“ Plachého 6

Cesta do K-centra - Havířská 11

Cesta do Programu následné péče - Doudlevecká 71Cesta do Ambulance pro nelátkové závislosti a do Programu pro osoby v konfliktu se zákonem - Tylova 20