ŽIVOTOPISY

Bc. Aneta Dolejšová

Dosažené vzdělání

2014 – dosud1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  magisterský studijní program Adiktologie
2010 – 20141. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  bakalářský studijní program Adiktologie
2002 – 2010Církevní gymnázium v Plzni

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2016 – 2017Výcvik v motivačních rozhovorech
  PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
2015Krizová intervence pro 21. století
  MUDr. Robert Kačeňák
2013Posilování pozitivních životních hodnot a postojů
  Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha
2013Zdravotník zotavovacích akcí
  ČČK Praha

Odborná praxe

2015 – 2017Remedis, s.r.o.
  adiktolog
2013– 2015Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN
  koordinátorka výzkumných asistentů a výzkumná asistentka pro projekt Unplugged
  
2013– 2015Křesťanská pedagogicko-pdychologická poradna
  lektorka primární prevence
2014Ztracené děti, o.s.
  lektorka primární prevence
  

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz