ŽIVOTOPISY

Mgr. Aneta Dolejšová

Dosažené vzdělání

2014 – 2017 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  magisterský studijní program Adiktologie
2010 – 2014 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  bakalářský studijní program Adiktologie
2002 – 2010 Církevní gymnázium v Plzni

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2019 Zvládání agrese
  Centrum vzdělávání Fokus Praha
2019 - dosud Výcvik integrace v psychoterapii
  Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik
od 2018 Členství v České asociaci adiktologů
2018 Úvod do dluhového poradenství
  Člověk v tísni, o.p.s.
2016 – 2017 Výcvik v motivačních rozhovorech
  PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
2015 Krizová intervence pro 21. století
  MUDr. Robert Kačeňák
2013 Posilování pozitivních životních hodnot a postojů
  Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha
2013 Zdravotník zotavovacích akcí
  ČČK Praha

Odborná praxe

2017-dosud Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
  adiktoložka, terapeutka v Programu následné péče
2015 – 2017 Remedis, s.r.o.
  adiktolog
2013– 2015 Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN
  koordinátorka výzkumných asistentů a výzkumná asistentka pro projekt Unplugged
2013– 2015 Křesťanská pedagogicko-pdychologická poradna
  lektorka primární prevence
2014 Ztracené děti, o.s.
  lektorka primární prevence