ŽIVOTOPISY

Bc. Michaela Ptáková, DiS.

Dosažené vzdělání

2017 - 2018 Univerzita J. A. Komenského Praha
  bakalářský studijní program, obor Vzdělávání dospělých
2014 - 2017 SZŠ a VOŠ zdravotnická Plzeň
  obor Sociální práce
2009 - 2013 SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň
  obor Veřejnosprávní činnost

 Odborná praxe

2010 - 2013  Exekutorský úřad Plzeň - město
  administrativní práce
2015 - 2017 Okresní soud v Plzni, Úřad práce v Plzni, Městská charita Plzeň, Domov pro seniory sv. Jiří, Psychiatrická nemocnice Dobřany, Longevita Senio
 

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2014 Certifikát University of Cambridge ASOL, anglický jazyk, úroveň B1