ŽIVOTOPISY

Mgr. Markéta Uxová

Vzdělání

2008 - 2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
  obor Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré lidi (Mgr.)
2006 - 2008 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
  obor Všeobecná sestra (Bc.)
1994 - 2002 Církevní gymnázium Plzeň

Kurzy a výcviky

2018 Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění (7h)
2018 Letní škola Harm Reduction – Sananim Praha (25h)
2017 Akreditovaný kurz Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví (24h)
2017 Akreditovaný kurz Základy sebeobrany (6,5h)
2016 Akreditovaný kurz Komunikace s člověkem s psychózou (7h)
2015 Akreditovaný kurz HIV poradenství u vybraných rizikových skupin (8h)
2014 Osobnostně rozvojový kurz s arteterapeutickým zaměřením (30h)
2011 Akreditovaný kurz Specifika péče HIV/AIDS (7h)
2008 Stáž na psychiatrické klinice FN Lochotín
2006 Certifikovaný kurz krizové intervence (50h)

Praxe

    2007 - 2018 Ledovec, z.s.
       sociální pracovnice
    2007 - 2009 Teen Challange Plzeň
       zdravotní sestra
    2009 - 2018 Point 14 
      zdravotní sestra
    2015 - 2018 Linka důvěry Ledovec
    2018 Point 14
      sociální pracovnice