ŽIVOTOPISY

Mgr. Eva Nýdlová

Vzdělání

2015 - 2017 Pedagogická fakulta Západočeské university, Plzeň
  magisterský obor Český jazyk a psychologie se zaměřením na vzdělávání, titul Mgr.
2012 – 2015 Pedagogická fakulta Západočeské university, Plzeň
  bakalářský obor Český jazyk a psychologie se zaměřením na vzdělávání, titul. Bc.
2008 - 2012 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Kurzy a výcviky

2020 RECOVERY  služba zaměřená na zotavení - akreditované vzdělávání 8 hodin
  Centrum Ledovec - Pomocná škola 
2019 Kurz Zvládání agrese
  Fokus Praha, rozsah 16 hodin
2019 Matematická a čtenářská pregramotnost
  seminář
2019 Google nástroje
  školení
2019 Jak rozvíjet emoční inteligenci
  seminář Mgr. Evy Mikešové
2018 Workshop pro pečující osoby
2018 Psychohygiena
  seminář Mgr. Jitky Havlánové

Praxe

2018 - 2019 Dětská skupina Božkov
  pedagog
2017 - 2018 Městská charita Plzeň
  osobní asistentka