ŽIVOTOPISY

Michal Milota

životopis

Dosažené vzdělání

2019 - dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Teologická fakulta - Sociální a charitativní práce
1984 - 1988 Gymnázium Julia Fučíka Plzeň
   

 Kurzy a výcviky

2015 Hranice a limity, práce s limity klientů
  Proutek, akreditováno MPSV
2011 Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách
  akreditováno MPSV
2006 - 2007 Sociálně psychologický výcvik vedení skupiny dospívajících z dětských domovů
  PhDr. Ivana Veltrubská
2005 Základy krizové intervence
  PhDr. Ivana Veltrubská
2005 - 2009 Úplný sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní terapii + teoretický seminář
  Psychoterapeutická spol. ČLS J.E.P.; Asiciace klinických psychologů; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2000 Kurz supervize pro streetworkery 
  Akreditováno ČAS, NOSF Praha, SPI s.r.o.

Odborná praxe

2018 - 2019 Charita Beroun
  vedoucí denního centra pro osoby v krizi a bez přístřeš
2016 - 2018 Dobromysl, o.p.s.
  vedoucí denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením a PAS
2012 - 2015 Poradna peo občanství, občanská a lidská práva
2010 - 2012 Point Plzeň
1998 - 2010 CSA Plzeň