ŽIVOTOPISY

Mgr. Tereza Ryšavá

Dosažené vzdělání

2014 – 2017Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, titul Mgr.
1206 – 2011Západočeská univerzita v Plzni
  Sociální a kulturní antropologie

Další vzdělávání, výcviky, semináře

 Specializační kurz pro školní metodiky prevence
  Prev centrum
 Základy nízkoprahových služeb
  Česká asociace street work
 Základy koučování
  Práce s traumatem a krizová intervence
  Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 Bodyterapeutická skupina
  Psychosomatická klinika
 Role manažera v sociálních službách
 Řešení a zvládání konfliktů
  TudyTam
 Jak pracovat s agresivním klientem
  Diakonie ČCE
 Laboratoř divadla utlačovaných 
  Kurz divadla Forum zaměřený na řešení konfliktů dramaterapeutickými metodami
        Global Education Network of Young Europeans
  Pět týdenních seminářů zaměřených na témata globálního vzdělávání
  "Volunteering for peace - Capacity buiding for work in and with conflict regions"
  Service Civil International - Dobrovolnická práce v zónách konfliktu
  International Synergy Group
  Sebezkušenostní seminář v Gruzii ("Basic Synergy Training")

Odborná praxe a stáže

od 2020Program pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, o.p.s.
  poradenská a sociáloní pracovnice
2019ZŠ Klausova
  Bezpečnost v online prostředí - semináře pro žáky, rodiče a učitele
2014-2019PROXIMA SOCIALE
 koordinátorka programu Primární prevence, lektorka primární prevence
2016-2019Pražské centrum primární prevence
  lektorka projektu "Stop Bullying, Build future"
  lektorka vzděláváacích seminářů Šikana a její prevence, Práce s třídním kolektivem, Rasismus a xenofobie
2013-2016 Global educatiion network of young europeans
  tutorka globálního vzdělávání v mezinárodním projektu, tvorba metodik
2014-2016 Ulice - agentura sociální práce
  asistentka terénního pracovníka
2012 Supporting community development initiatives
  Stáž - Zlepšování života sexuálních pracovnic a uživatelů drog
2011 - 2012 Diakonie ČCE
  kontaktní pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež
2009 - 2011 Společnost Tady a teď
  vedoucí předškolního klubu, doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit