ŽIVOTOPISY

Mgr. Tereza Chodlová

Vzdělání

1996 - 2001Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
  Magisterský obor psychologie - rodinná výchova, titul Mgr.
1992 - 1996Sportovní gymnázium Plzeň
  maturita

Další vzdělávání, výcviky, semináře

od 2018řádná členka České asociace pro psychoterapii
2017 - 2018Motivační rozhovory (60 hodin)
  vzdělávací kurz akreditovaný MPSV
2014 Základy facilitace
  Velký vůz
2013 - 2014  Traumaterapie (100 hodin)
  Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
2013 - 2014Kurz Krizová intervence se závěrečnou zkouškou (150 hodin)
 REMEDIUM
2005 - 2010Psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii (750 hodin)
  Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
2004 - 2005Intenzivní trénink v narativním přístupu "Cestou příběhu" (100 hodin)
  Institut pro systemickou zkušenost
2003 - 2004Systematický výcvikový kurz v arteterapii (100 hodin)
  České arteterapeutické asociace
   

 Odborná praxe

5/2017CPPT, o.p.s.
  Poradenský a terapeutický pracovník
2014 - 2017LATUS pro rodinu o.p.s.
  Terénní sociální pracovnice a psychoterapeutka
2013 dosudPsychoterapeutka v soukromé praxi
2011 - 2014Diakonie ČCE středisko Západní Čechy
 Krizová interventka, vedoucí krizového centra KC PLUS pro lidi v krizové situaci
2001 - 2011Dětská klinika FN Plzeň
 Dětská terapeutka, asistentka psychologa
200821. ZŠ v Plzni
 Školní psycholog
 Dětský domov DOMINO v Plzni
 Pomocná vychovatelka
1996 - 1997Kojenecký ústav v Plzni
 Pomocná vychovatelka