Jana Nováková, DiS.

životopis

Dosažené vzdělání

2010 – 2014Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a   veřejnosprávních studií, s. r. o. v Plzni, Obor Sociální práce
  Absolutorium v červnu 2014. Diplomovaný specialista 
1987 – 1991SPŠ strojnická Plzeň
  maturita

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2013Kurz krizové intervence – 150 hodin
  Remedium
2012VII. AT konference v Plzni „Pro malý zájem představení zrušeno“
  Konference 
2012Kurz dluhové problematiky - 16 hodin
  Člověk v tísni
2012Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  174 hodin
2011Psychosociální výcvik 
  40 hodin

Odborná praxe 

2013 - dosudDrogové poradenství ve věznici, CPPT, o.p.s.
  pracovnice v sociálních službách
2013Diakonie Plzeň
  Archa pro rodiny s dětmi – sociálně aktivizační služby. Vedoucí terénního programu pro Plzeň, Rokycany, Stříbro a okolí.
2012 – 2013Kotec o. s.
  Terénní sociální pracovnice pro Tachovsko a Stříbrsko. Cílové skupiny: Uživatelé drog, bezdomovci, etnické menšiny, cizinci. Preventivní činnost na Základních školách a v Dětských domovech.
1994 – 2005Fortuna, a. s.
  Vedoucí pobočky sázkové kanceláře v Plzni 
1992 – 1993 Výpočetní středisko Škoda Plzeň

Odborné stáže 

2013FN Plzeň - Lochotín, Psychiatrická klinika. Oddělení C
  léčba drogových závislostí – jednodenní stáž
2012Ulice – Agentura sociální práce
  dvoudenní stáž
2012 – 2013Kotec o. s. Tachov. K – centrum a NDC
2012Dům s pečovatelskou službou Nýřany
  dvoudenní stáž