CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevencevzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykovýchlátkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopadyzneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby aspolečnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spoluprácioptimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetněpodpory při vykročení do života bez závislosti.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz