Jsme na nové adrese!

Management společnosti,  

Ambulance pro nelátkové závislosti

Program pro osoby v konfliktu se zákonem 

jsou nyní v nových prostorech na adrese 

Tylova 20 v Plzni.

  

   

"pomáháme na cestě k osobní svobodě a zodpovědnosti"

 

 CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz