‼️ POZOR ZMĚNA ‼️ 

S účinností od 1. července 2024 aktualizujeme název naší organizace a dále budeme vystupovat pod názvem Centrum adiktologické prevence, o.p.s.. Tato změna odráží naši snahu lépe vystihnout naše poslání a přístup, který je zaměřen na prevenci a pomoc všem, kteří se potýkají s různými formami závislostí.

V souvislosti s touto změnou také představujeme NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, které lépe vystihuji naši aktualizovanou identitu a poskytnou aktuální a přehledné informace. 

Přestože práce na nových webových stránkách stále probíhá, brzy budou obsahovat všechny informace o naší činnosti a službách. Obě naše webové stránky se nyní vzájemně informačně doplňují.Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního. Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního. Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké
a celou společnost.

 Obrátit se na nás můžete na kontaktech, které najdete ZDE.