Prokop Cup 2019.jpg

 


 

"pomáháme na cestě k osobní svobodě a zodpovědnosti"

 

Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního.

Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz