"pomáháme rozvíjet potenciál Vašeho rozhodnutí k úzdravě ze závislosti"

 

Poslání:

Program následné péče poskytuje sociální, adiktologickou a psychologickou podporu abstinujícím závislým v období realizování životních změn, které mohou vést k úplné úzdravě ze závislosti.

Podporu směřujeme do rozvíjení dovedností a schopností v těchto oblastech:

 • pochopení závislostního jednání a stabilizace v abstinenci
 • získávání a udržení zaměstnání
 • budování a udržení zdravějšího životního stylu
 • rozvíjení dovedností zacházení s běžnou životní zátěží
 • dosažení důstojného bydlení v běžném prostředí
 • dosažení a udržení zdravých mezilidských vztahů
 • řešení ekonomických, sociálních i právních dopadů vlastního závislostního jednání

Naše služby jsou určeny lidem, kteří:

 • absolvovali pobytovou léčbu závislosti, nebo abstinují v jiných podmínkách alespoň 3 měsíce
 • usilují o dosažení či udržení životních změn, které vedou k úzdravě ze závislosti
 • nebo jsou rodinnými příslušníky či blízkými osobami závislých
 • jsou starší 18ti let. 

Základní principy služeb:

 • umožňují individuální přístup a případové řešení s ohledem na situaci konkrétního člověka
 • směřují k rozvíjení schopností a dovedností
 • umožňují uživateli služeb dosáhnout nezávislosti na institucionální podpoře
 • vycházejí z nejlepší známé praxe