Členství

Aktivně se podílíme na rozvoji prostředí a zvyšování úrovně jednotlivých sektorů adiktologických a sociálních služeb. Dále spolupracujeme na tvorbě standardů, odborných a právních stanovisek. Účastníme se výzkumů a expertní činnosti asociací. Chráníme tím společně zájmy všech organizací poskytující sociální služby celé České republiky. Také prosazujeme transparentnost a spolehlivost všech veřejně prospěšných organizací.

Jsme členy těchto asociací:

A.N.O.

Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

www.asociace.org

  • Sekce primární prevence – Preventivní centrum
  • Sekce harm reduction – Kontaktní centrum
  • Sekce IANP (Sekce intenzivní ambulantní a následné péče) – Program následné péče
  • Sekce drogových služeb ve vězení – Program pro osoby v konfliktu se zákonem
  • Sekce ambulantních služeb –  Ambulance pro nelátkové závislosti

    logo ANO barva

 

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

www.apsscr.cz

     apss

 

AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací v České republice.

www.avpo.cz

avpo

 

AOOV

Asociace organizací v oblasti vězeňství.

www.aoov.cz

  AOOV modra 2