Členství

Aktivně se podílíme na rozvoji prostředí a zvyšování úrovně jednotlivých sektorů adiktologických a sociálních služeb. Dále spolupracujeme na tvorbě standardů, odborných a právních stanovisek. Účastníme se výzkumů a expertní činnosti asociací. Chráníme tím společně zájmy všech organizací poskytující sociální služby celé České republiky. Také prosazujeme transparentnost a spolehlivost všech veřejně prospěšných organizací.

Jsme členy těchto asociací:

A.N.O.

Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

www.asociace.org

  • Sekce primární prevence – P-centrum
  • Sekce harm reduction – Kontaktní centrum
  • Sekce IANP (Sekce intenzivní ambulantní a následné péče) – Program následné péče
  • Sekce drogových služeb ve vězení – Drogové poradenství ve věznici

logo ANO barva

 

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

www.apsscr.cz

apss

 

AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací v České republice.

www.avpo.cz

avpo

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz