"pomáháme zvládat náročné životní situace spojené s dospíváním"

 

Poradenské a terapeutické služby jsou poskytované dětem a mladým lidem od zahájení školní docházky do 21 let a jejich blízkým.

Služby nabízejí podporu a spolupráci v řešení či zvládání nastalé situace v životě dítěte, mladého člověka nebo jeho rodiny. Je možné se na nás obrátit, pokud dítě či mladý člověk

-           je ohrožený rizikovým chováním, včetně chování závislostního

-           má obtíže ve vztazích rodinných či vrstevnických

-           obtížně zvládá školní zátěž

-           obtížně zvládá nároky dospívání.

 

 

logo ambulance