PODPORUJÍ NÁS

Prostřednictvím pravidelné podpory ze strany zřizovatele a dalších donátorů můžeme realizovat naše služby.

Zřizovatel

město Plzeň

Hlavní donátoři

Plzeňský kraj  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví České republiky  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo spravedlnosti

Projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském kraji

KOTVA – Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. CZ.1.07/1.3.08/01.0025
Zajištění komplexních služeb střediska primární prevence. CZ.1.07/1.2.03/02.0018

esf Logos

Podpora projektů, která umožnila rozšíření služeb či krytí investičních nákladů

Městský obvod Plzeň 3

Ostatní

Braun  Zelena hvězda
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz