VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Informace o vzdělávacích aktivitách a službách pro pedagogy naleznete na stránkách www.kotva.cppt.cz.