Hra a závislost

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek s diskusí: HRA A ZÁVISLOST

Hra a závislost 1

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2021 je online!

Prohlédnout si ji můžete ZDE.

Děkujeme všem donátorům, spolupracovníkům i klientům za spolupráci a přízeň.

Výročka na web

Resilience

Zveme Vás na cyklus přednášek s diskusí na téma Resilience aneb odolnost vůči stresu a možnosti jejího rozvíjení.

Více se dozvíte ZDE.

PF 2022

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2022 plný pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Naše organizace v následujícím roce slaví 25 let od svého založení. Věříme, že toto jubileum náležitě oslavíme i s Vámi.

Těšíme se v příštím roce na další spolupráci a na mnoho osobních setkání.

PF 2022

Respektuj 18! upozorňuje na alkohol u nezletilých.

Ponožky Respektuj 18Kampaň Respektuj 18! začala 1. prosince 2021 v centru města, v sobotu 4. prosince vyvrcholí takzvaným Dnem Respektuj 18!
Letošní kampaň podporují známé plzeňské osobnosti z řad influencerů, na problém ale může poukázat každý Plzeňan nošením speciálních „respektujících“ ponožek. Na projektu dlouhodobě spolupracujeme s městem Plzeň a s Plzeňským Prazdrojem. Jednou z našich společných aktivit jsou webové stránky www.respektuj18.cz.

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/respektuj-18-upozornuje-na-alkohol-u-nezletilych.aspx

#respektuj18
#pojdmeotommluvit

2. Terapeutická skupina

Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT, o.p.s. otvírá 2. terapeutickou skupinu pro osoby s obtížemi s hazardním hráčstvím.

p1

YELLOW RIBBON RUN.

Připojujeme se k této osvětové akci s některými našimi klienty.

Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. 

Připojte se a udělejte tím něco dobrého pro sebe i pro společnost. Přihlášením do běhu přispějete na registraci běžci s trestní minulostí.

Běžet můžete 7.9. v Praze, nebo můžete zvolit virtuální běh a běžet individuálně.

Více informací a registrace na https://yellowribbon.cz/ . 

Závislost

Zveme Vás na přednášku na téma závislost.

ANZ leták na web

Preventivní výzva

Tým P-centra odstartoval #preventivnivyzvu. Každý den vyšle do světa jednu výzvu, která děti i dospělé vytáhne od obrazovek a displayů. Sledujte nás i na Instagramu @pcentrum.prevence!

 

preventivnivyzva pc

Omezení služeb Ambulance pro nelátkové závislosti

Po dobu nouzového stavu je zrušen kontaktní den ambulance (pondělí 9-15 hod), kdy bylo možné navštívit nás bez objednání. V případě zájmu nás kontaktujete na našem telefonním čísle. Děkujeme. Tým ANZ

Týden sociálních služeb u nás!

Připojujeme se k Týdnu sociálních služeb realizovaného APSS a v jeho rámci pořádáme Den virtuálně otevřených dveří našeho K-centra. „Přijďte“ se podívat, jak vypadá náš první kontakt s klientem! Pojďte se 6. října od 9:30 do 10:00 hodin „projít“ po prostorách K-centra! Stačí se připojit k aplikaci ZOOM na odkazu: KÁČKO ON-LINE. Těšíme se na setkání.

den otevrenych dveri 2020

Omezení provozu Tylova 20

Od 23.7.2020 bude v našich provozovnách v Tylově ulici probíhat výměna oken. Omezen bude provoz služeb Ambulance pro nelátkové závislosti a Programu pro osoby v konfliktu se zákonem. O konkrétních změnách se můžete informovat na mobilních číslech jednotlivých služeb, které naleznete v sekci KONTAKTY. Děkujeme za pochopení. 

Brožura pro věznice a další detenční zařízení - COVID-19

Světová zdravotnická organizace vydala příručku pro věznice: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020Najdete v ní návody pro preventivní kroky, i postupy co dělat, když se nemoc ve věznici objeví.  Příručka nese název COVID 19 VE VĚZNICÍCH A DALŠÍCH DETENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. PŘIPRAVENOST, PREVENCE A KONTROLA a kolegové z Programu pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, o.p.s. ji pro Vás přeložili. COVID-19_ve_veznicich_a_dalsich_detencnich_zarizenich.pdf

Omezení provozu K-centra

Vážení klienti, upozorňujeme Vás, že dne 26. 6. 2020 bude z provozních důvodů celý den zavřené naše Kontaktní centrum. Naše služby můžete plně využít v ostatních dnech.

VZ 2019

Výroční zpráva za rok 2019 je na světě! Přečíst si ji můžete v záložce O NÁS v sekci VÝROČNÍ ZPRÁVY.

Evropský testovací týden 22.11. - 29.11.2019

V rámci Evropského testovacího týdne proběhne v K-Centru bezplatné, anonymní testování na HIV a žloutenky, a to v termínech 25.11., 26.11. a 29.11. 2019. Bližší informace poskytnou naši pracovníci na kontaktech: 377 421 374 nebo 731 522 288.

Testování na infekční choroby v K-centru

V TÝDNU OD 17.6.2019 – 21.6.2019 PROVÁDÍME TESTY NA INFEKČNÍ NEMOCI (ŽLOUTENKA, HIV, SYFILIS). Není třeba si domlouvat termín předem, můžete přijít rovnou na test v uvedených termínech.

KDE: K – CENTRUM, HAVÍŘSKÁ 11, PLZEŇ

KDY : 

PONDĚLÍ 17.6., STŘEDA 19.6., PÁTEK 21.6.  9:00 – 16:00 hod.

ÚTERÝ 18.6.2019 od 10:00 – 15:00 hod.

Pokud se Vám termín nehodí, můžete si zavolat, nebo přijít, určitě se domluvíme na jiný čas .  tel. 377 421 374, 731 522 288

 

8. běh Specializačního kurzu prevence rizikového chování

V průběhu roku 2019 plánujeme otevření již osmého běhu kurzu. Přihlášky do kurzu přijímáme průběžně do naplnění minimální kapacity. Poté bude stanoven termín zahájení kurzu. Více informace najdete na www.kotva.cppt.cz nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PF 2019

Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků a rok 2019 plný zdraví, radosti a spokojenosti.

 

CPPT PF 2019

​OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace pro uživatele služeb Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. o zpracování osobních údajů

 

Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností, jejímž hlavním úkolem je poskytování služeb sociální prevence ve smyslu zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách a výkon pověření sociálně právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu služeb specifické primární prevence.

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů zkráceně GDPR)

Při využívání našich služeb, které jsou poskytovány anonymně nebo anonymizovaně, nezpracováváme osobní údaje, které by mohly sloužit k Vaší identifikaci.

 V případě, že máte zájem o ostatní služby poskytované Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. nebo je již využíváte, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 Správcem Vašich osobních údajů je Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Tylova 707/20, 301 00 Plzeň, IČ: 25232142, telefon: +420 377 421 034, e-mail: management@cppt.cz, datová schránka: hwarptc

 

Proč a jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány zejména na základě přípravy, uzavření a plnění Smlouvy o poskytování služeb a následně plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (v platném znění), zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (v platném znění), a zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (v platném znění).

Na tomto základě jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytování konkrétní služby. Rozsah rozhodných údajů se liší dle charakteru konkrétní využívané služby a je vždy stanoven ve Smlouvě o poskytování služeb nebo dokumentech sloužících k přípravě Smlouvy (například Žádost o poskytnutí služeb).

V některých případech Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů výše neuvedených (například za účelem výzkumné činnosti, presentace výsledků naší práce a podobně). Takový souhlas vždy obsahuje jasně formulovaný rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování. Pokud se jej rozhodnete nám udělit, jedná se vždy o svobodný, konkrétní informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle. Tento souhlas máte možnost kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nebo jeho neudělení nemá vliv a poskytování služeb.

 

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovány?

Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Pokud bychom obdrželi Vše osobní údaje z jiného důvěryhodného zdroje, jsme povinni Vás o tom informovat.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném k poskytování služeb a uchovávány v listinné podobě v osobních složkách v uzamykatelných kartotékách a v elektronické podobě v lokacích chráněných přístupovým heslem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu v závislosti na účelu zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje buďto zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (v platném znění).

Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování našich služeb nedochází k automatizovanému zpracovávání ani automatizovanému rozhodování vedoucímu k úkonům či rozhodnutím, která by zasahovala do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Na základě Vašeho rozhodnutí mohou být předány Vaše osobní údaje dalším osobám. Jde zejména o Vaše rodinné příslušníky či Vámi určené osoby. Způsob a rozsah takto předávaných údajů máte možnost upravit v rámci Smlouvy o poskytování služeb.

Pokud k tomu udělíte souhlas, mohou být Vaše údaje ve stanoveném rozsahu zpřístupněny studentům a kolegům konajícím ve službách správce odborné stáže.

V některých případech jsme povinni předat Vaše údaje na základě právních předpisů příslušným státním institucím, například Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (v platném znění). O takové situaci budete vždy informováni v rámci Smlouvy o poskytování služeb.

Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

Jaká máte ke zpracovaným údajům práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a účelu jejich zpracování, na jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti jejich zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva dle platného obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva, požadavky, a dotazy uplatňujte prosím vždy u vedoucího pracovníka služby, kterou využíváte, případně u ředitele společnosti.

Vaše požadavky a potřeby budou řádně vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí souhlasit, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Nově otevřená skupina pro rodiče

Program následné péče ve spolupráci s P-centrem otevřela skupinu pro rodiče a osoby blízké, která je určena všem rodinným příslušníkům, partnerům apod., jejichž blízký se potýká s závislostním chováním. Více se dočtete zde.

Specializační kurz prevence rizikového chování

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 5.1.2018. V lednu 2018 zahajujeme další, již sedmý běh specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jedná se o dvouletý akreditovaný kurz pro školní metodiky prevence. Podrobnější informace zde