Pracovní příležitost

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Kontaktní a sociální pracovník do našeho K-centra pro práci s uživateli návykových látek a jejich blízkými. Podrobné informace k pozici najdete zde nebo v sekci pracovní příležitosti. 

Nově otevřená skupina pro rodiče

Program následné péče ve spolupráci s P-centrem otevřela skupinu pro rodiče a osoby blízké, která je určena všem rodinným příslušníkům, partnerům apod., jejichž blízký se potýká s závislostním chováním. Více se dočtete zde.

Specializační kurz prevence rizikového chování

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 5.1.2018. V lednu 2018 zahajujeme další, již sedmý běh specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jedná se o dvouletý akreditovaný kurz pro školní metodiky prevence. Podrobnější informace zde

Výběrová řízení ukončena

Výběrová řízení na pozice poradenský pracovník v P-centru, poradenský pracovník/terapeut v Krajském středisku pro nelátkové závislosti a asistent/ka managementu a koordinátor/ka PR byla ukončena.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz