ŽIVOTOPISY

Mgr. Bc. Lucie Vojíková

 

Vzdělání

2012 – 2017 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
  Adiktologie, titul Bc.
2009 – 2011 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta
  Sociální politika a sociální práce, titul Mgr.
2006– 2009 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta
  Sociální péče, titul Bc.

Pracovní zkušenosti

2014 dosud K-centrum CPPT, o.p.s.
  Sociální a kontaktní pracovnice
2010 - 2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně
  Sociální pracovnice
   

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2020 Služba zaměřená na recovery, základní orientace - Ledovec, z.s. (8 h)
2019 Letní škola Harm Reduction - Sananim, z.ú. (32 h)
2016 Pokračující krizová intervence tváří v tvář - Remedium Praha (150 h)
2016 Konference Snižování škod a drogy - Sananim, z.s.
2015 Terapeutická komunita Karlov - Sananim, z.ú. (50 h)
2015 Konference Úzdrava a drogy . Sananim, z.ú.
2015 HIV poradenství u vybraných rizikových skupin - SZÚ Praha
2015 VI. Česko-Bavorská konference k tématům prevence HIV/AIDS
2015 Základní krizová intervence tváří v tvář - Remedium Praha (51 h)
2015 Práce s uživatelkami návykových látek v těhotenství a mateřství (5 h)
2015 Nové drogy - jsme na ně připraveni? - Sananim, z.ú. (16 h)
2014 Psychiatrická léčebna Červený dvůr (70 h)
2014 Substituční centrum - ULICE - Agentura sociální práce Plzeň (40 h)
2013 FN Plzeň, Psychiatrická klinika - detoxifikační jednotka, odd. režimové léčby (40 h)