ŽIVOTOPISY

Eliška Benešová, DiS.

Vzdělání

2005 - 2008 Vyšší odborná škola zdravotnická PaeDr. Ilony Mauritzové
  obor Sociální práce - titul DiS.
1997 – 2005 Církevní gymnázium Plzeň

Kurzy a výcviky

2009 - 2014 Výcvik v hlubinné sebezkušenostní psychoterapii
  výcviková skupina SUR (588 hodin)
2009 Letní škola Harm Reduction
  Sananim Praha (25 hodin)
2005 Grafologický kurz
  certifikát na povolení k výkonu práce asistent grafologa (120 hodin)

Praxe

2014 - 2019 MD a RD
2012 - 2014 Věznice Plzeň - Bory
  sociální pracovník výkonu vazby
2009 - 2012 CPPT, o.p.s.
  Terénní program - vedoucí a terénní sociální pracovník
  Drogové poradenství ve věznici - vedení programu a práce ve výkonu vazby
2008 - 2009 Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním
2007 - 2008 Diecézní charita Plzeň - Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež
  dobrovolník, doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí