ŽIVOTOPISY

Bc. Radek Chocholatý, DiS.

 

Vzdělání

2013 – 2017 VOŠ Domažlice
  Sociální práce a sociální pedagogika, titul DiS.
2004– 2009 ZČU v Plzni, Filozofická fakulta
  Sociální a kulturní antropologie, titul Bc.

Pracovní zkušenosti

od 2020 K-centrum CPPT, o.p.s.
  Vedoucí kontaktního centra, sociální pracovník
2014 - 2019 K-centrum CPPT, o.p.s.
  Kontaktní pracovní
2013 - 2014 Armády spásy Praha - azylový dům a nízkoprahové denní centrum
  Pracovník v sociálních službách
 2013  DDÚ a SVP Plzeň
  Asistent vedoucí na letních táborech

Další vzdělávání, výcviky, semináře

   
2017 Kurz rodinného poradenství - Prev-centrum, z.ú. (121 h)
2017 Organizace poskytující nízkoprahové služby pro uživatele návykových látek - Kethea Exelixis Řecko  - stáž (150 h)
2016 Rozvíjení dovedností v krizové intervenci - Déčko, z.s. (24 h)
2015 Krizová intervence tváří v tvář - Déčko, z.s. (48 h)
2014 Kurz dluhového poradenství (16 h)