ŽIVOTOPISY

Mgr. Miroslav Gažák

Dosažené vzdělání

FPE ZČU v Plzni - učitelství psychologie a hudební výchovy pro střední školy

 

Další vzdělávání, výcviky a semináře

tříleté certifikátové studium dramatické výchovy na FPE ZČU

2014 - 2019  systematický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

2017 - 2019 - výcvik manažerských dovedností (Remedium)

výcviky v rámci projektu Minimalizace šikany - sociální klima, bezpečná škola, základní výcvikový kurz - první pomoc při šikanování (akreditace MŠMT)

kurz Institutu pedagicicko-psychologického poradenství ČR - Sociometricko-ratingový dotazník

 

Odborná praxe

2015 - dodus - ředitel SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

2013 - 2014  odborný terénní pracovník SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

2013 - dobrovolník v o.s. Ledovec ve stacionáři s lidmi s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem

2012 - vychovatel v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP Robinson Stod

2008 - 2011  učitel v Dětském diagnostickém ústavu Plzeň

                     terapeut ambulatní skupiny ve Středisku  výchovné péče Plzeň

2005 - 2008  vychovatel ve Středisku výchovné péče

2005 - 2007  učitel na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni