ŽIVOTOPISY

Bc. Lucie Marková

 

životopis

Vzdělání

2018 - 2021    Speciální pedagogika - vychovatelství, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

2014 - 2018    Ekonomika, Obchodní akademie

Kurzy a výcviky

2021                Kurz primární prevence - INEP Introduction Evidence-base Prevention

                        Bezpečně v kyber! - NÚKIB

                        Základy v oblasti duševního zdraví, lidských práv a zotavení  - WHO QualityRights

                        Dobrovolný pečovatel o seniory  - Český červený kříž

                        Základy moderního ošetřovatelství v praxi - Česká červený kříž

2019 - 2021     Znakový jazyk - Plzeňská unie neslyšících

2020                Gramotnost s využitím moderních technologií

2020                Problémové chování - co s ním? - Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň

2019                Autismus v praxi - nácviky sociálních dovedností - Krajské centrum vzdělávání
                        a jazyková škola, Plzeň

2019                Poruchy pozornosti u dítěte v ZŠ - Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola,
                        Plzeň

2018                Kurz asistenta pedagoga - Scholla servis, Pardubice

Praxe

2021 - doposud  lektorka programů primární prevence P-centra CPPT, o.p.s.

2019 - 2021        Asistentka pedagoga - Bolevecká ZŠ, Plzeň

2021                   Vychovatelka ve školní družině - Bolevecká ZŠ, Plzeň