ŽIVOTOPISY

Bc. Ladislav Krajdl

Dosažené vzdělání

1995 – 2000Pedagogická fakulta ZČU v Plzni  
 titul Bc. v oboru Sociální práce a sociální pedagogika
1982 – 1984SPŠ stavební
  maturita
1978 – 1982Gymnázium v Plzni
  maturita

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2009 - 2011Klíče pro život
  zájmové a neformální vzdělávání NIDM/MŠMT
2007Metody v sociální práci - Východiska a cíle poradenské činnosti
  SFHR Plzeň
2006Spolupráce NGO na regionální a ceostátní úrovni
  SCVO Edinburgh, Skotsko
1998Metody sociální práce a poradenství
  Helsinky, Finsko
1997Řízení neziskových organizací a spolupráce s veřejnou správou
  Washington D.C. USA

Odborná praxe 

2021 - dosudCentrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
  sociání a poradenský pracovník Programu pro osoby v konfliktu se zákonem
2020-2021Psychiatrická ambulance
  sociání a administrativní pracovník
2013 – 2016Úřad práce ČR - Plzeň
  sociální pracovník
2004 – 2013Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
  1. místopředseda
2005 - 2011 Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
  vedoucí programu Terénní a sociální práce a poradenství
2002 - 2007 Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, o.p.s.
2005 - 2007 manažer projektu SROP 3.3 Budování absorpční kapacity PK
2004 - 2005 ředitel Centrály informačních technologií
2002 - 2004 ředitel Informačního střediska
2001 - 2002 Fond ohrožených dětí
  vedoucí regionální pobočky v Plzni
1994 - 2001 Městská charita Plzeň
  vedoucí Domova sv. Františka pro lidi bez domova