ŽIVOTOPISY

Mgr. Jarmila Froňková

Dosažené vzdělání

2019 - 2021Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Etika v sociální práci - titul Mgr.
2016 - 2019Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Sociální a charitativní práce - titul Bc.
2009 – 2013Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy
  Sociálněprávní činnost - maturita


Odborná praxe

2021 - dosudCentrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
  Ambulance pro nelátkové závislosti - sociální pracovnice
2014 - 2015SPMM Mělník
  Kontaktní pracovník a pracovník v sociálních službách

 

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2014 Subkultury
   Mgr. Michaela Veselá
2014 Oběti domácího násilí
   PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
2014 Vývojová psychologie
   Mgr. Michaela Veselá 
2014 Romský svet - Romaňi luma
   Mgr. Eva Pellarová, ČAS
2014 Interaktivní seminář - Jak napsat kazuistiku
   Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D
2014 Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM
   Lenka Staníková, ČAS
2015Kulturní antropologie
  Město Mělník
2015Hranice s uživatelem
  Mgr. Michaela Veselá
2015Konference Sociální práce jako péče o důstojnost člověka
  ČAS
2018Sociální politika veřejného sektoru
  Ing.Jaroslav Šetek
2018Trestní právo pro sociální práci
  Ing.Jaroslav Šetek
2018Management dobrovolnictví
  Ing.Jaroslav Šetek

 

Odborné stáže

  • Domov pro seniory, Senior-komplex Mělník
  • Azylový dům SPMM Mělník
  • Kontaktní centrum Prevent 99 Strakonice
  • Azylový dům, MěÚSS Strakonice
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, SPMM Mělník