ŽIVOTOPISY

Bc. Jana Řezáčová, DiS.

Dosažené vzdělání

2014 - 2018Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Sociální pedagogika, titul Bc.
2011 - 2014VOŠZ Plzeň
  Sociální práce a sociální pedagogika
2007 - 2011SZŠ a VOŠZ Plzeň
  Zdravotnické lyceum - maturita

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2021Motivační rozhovory
2020Kontaktní práce v souvislostech
2020Individuální plánování v nízkoprahových službách
2019 Základy trestního řízení pro sociální pracovníky
2019Stáž v TK Sejřek
2018 Letní škola Harm Reduction
2018Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky
2017 Kurz komunikace - techniky manipulace a sebeobrana
2016 Úvod do práce s rizikovými uživateli služeb
2015Komunikace a asertivita
2014 Kurz zvládání stresu a emocí

Odborná praxe 

od 2022Program pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, o.p.s.
                           Case manager v projetu Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění
2018 - 2021 Spolek Ulice Plzeň
  Terénní sociální pracovnice
2019 - 2021ZČU - NTC
  Terénní výzkumná pracovnice v projektu Terapeut - VTOS

 

Další akreditovaná školení

  • Zaměstnávání lidí s HIV a AIDS
  • Standardy kvality č. 15
  • Romská problematika
  • Domácí násilí v teorii a praxi