ŽIVOTOPISY

Tereza Pilná, DiS.

pracovnice primární prevence

životopis

Dosažené vzdělání

 2020 - 2023         VOŠZ A SZŠ Karlovarská Plzeň
Sociální práce a sociální pedagogika – Diplomovaný specialista
 2017 - 2020  FF ZČU, Plzeň
Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (nedokončeno)
 2013 - 2017 Česko-anglické gymnázium České Budějovice - maturita 

 

Kurzy

2022 - 2023                   Pedagogika volného času, NPI ČR 
2022 Konference „Nové služby v oblasti duševního zdraví v Plzeňském kraji“, Ledovec Plzeň 

 

Odborná praxe

2022 - 2023       Lektorka adaptační skupiny v Integračním centrum pro uprchlíky, Člověk v tísni 
2022 Pracovnice v sociálních službách, MÚSS Plzeň 
2021  Pracovnice v krizovém centru pro osoby bez přístřeší, Tady a teď Plzeň 
2020 - 2022 Dobrovolník, TOTEM Plzeň 
2017  Pečovatelská služba, osobní asistence, Charita Strakonice