ŽIVOTOPISY

Mgr. et Bc. Lenka Horová

Související dosažené vzdělání

2021 Studium pedagogiky pro komplexní přímou pedagogickou činnost
v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové
2004

VŠ - magisterské studium, právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo

2000 VŠ - bakalářské studium, právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Veřejná správa

 

Další související vzdělávání - akreditované kurzy

2023

Základy sebeochrany při individuální práci s klientem, Národní ústav    pro autismus, 7h

2023 Hry a jejich propojení s dalšími aktivitami v angličtině na 1.stupni pro          učitele anglického jazyka, Klett, 4h
2022

Vedení a řízení dětské skupiny, Velký vůz Sever - poradenské a            vzdělávací centrum, 8h

2022 Zvládání stresu a zásady psychohygieny, Velký vůz Sever, 8h
   

 

Související pracovní zkušenosti

2024 Lektorka dalšího vzdělávání CPPT, o.p.s.
2019 - 2024

Lektorka dalšího vzdělávání, Akademie nadání, z.s. - práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými, práce s dětmi v dětské skupině, posilování sociálních a komunikačních dovedností dětí.

2021 - 2022

Sociální pracovnice, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Plzeň      sever - odd. nepojistných sociálních dávek, přímá práce s klienty ve  věci příspěvku na péči - sociální šetření.