Mgr. Dagmar Špillerová

od r. 2018 členkou České asociace pro psychoterapii

Dosažené vzdělání

2004 – 2006 Západočeská univerzita – Fakulta pedagogická
  obor. sociální práce (Mgr.)
2000 – 2003 Západočeská univerzita – Fakulta pedagogická
  obor. sociální práce (Bc.)
1988 – 1989 Pomaturitní specializační studium v oboru epidemiologie
1975 – 1977 Nástavbové studium na SZŠ v Mostě
1971 – 1975 Gymnázium v Teplicích

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2019 Zvládání agrese, Centrum vzdělávání Fokus Praha
2019 - 2020 Anima-terapie Praha, Institut Petra Boše, o.s. - stáž v rodinné terapii
2011 - 2017 Výcvik v integrativní rodinné terapii 
2004 – 2008 Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR Pražská vysoká škola psychosociálních studii Praha (560 h)
2005 Motivační rozhovory (Basic, Focus, Speciál) – o. s. Podané ruce (100 h)
2003 Telefonní krizová intervence – Remedium Praha (120 h)
2002 Kurz asertivity – MUDr. Ludmila Dušková, Pelhřimov (100 h)
2001 Rozhovor nástroj pomoci – MUDr. Matuška SPAS Praha (60 h)
2000 Základní krizová intervence – Remedium Praha (60 h)
1994 Kurz v poradenství prevence HIV/AIDS (40 h)

Odborná praxe

od r. 2017 Program následné péče
  terapeutka, poradenství a terapeutická práce s rodinou
od r. 2012 Program následné péče
  sociální pracovnice, poradenství a terapeutická práce s rodinou
2007 – 2012 Vedoucí Kontaktního centra v Plzni
2006 – 2007 Zástupce vedoucí Kontaktního centra v Plzni
2000 – 2006 Kontaktní centrum v Plzni
  sociální pracovnice, poradenství
1989 – 2000 Kontaktní centrum v Táboře
  kontaktní pracovnice
1980 – 2000 OHS v Táboře
  asistentka hygienické služby obor epidemiologie
1977 – 1980 OHS v Ústí nad Labem
  asistentka hygienické služby, obor epidemiologie

Odborné stáže

  • Denní stacionář Sananim Praha
  • Psychiatrická léčebna, oddělení pro léčbu závislosti Plzeň
    odborná stáž
  • Psychiatrická léčebna Dobřany
    oddělení pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách
  • Školící místo v laboratorní dg. HIV/AIDS v NRL pro HIV/AIDS SZU v Praze