Mgr. Dana Šedivá

životopis

Vzdělání

1986 – 1990Pedagogická fakulta, ZČU, Plzeň
  pedagog (ČJL - ZSV pro 2. a 3. stupeň)

Kurzy a výcviky

2012Mezinárodní Narativní Akademie 2012 – 2015
  Institut pro systemickou zkušenost
2011Frekventantka výcviku Integrativní rodinné terapie (PhDr. Zdeněk Macek, RNDr. Jitka Vodňanská, ukončení 2015)
  Institut pro rodinnou terapii Petra Boše
2007 – 2009Kurz Systemické práce s párem a rodinou
  ISZ Praha
2008Kurzy Fyzická cesta, Emocionální cesta
  Dr. Simona Weiss, Praha
2006 – 2008Kurz Hledat – Najít – Pustit
  RNDr. Jitka Vodňanská
2006 – 2007Kurz Inspektora kvality sociálních služeb - specialista
  Lektoři: MUDr. Johan Pfeiffer, RNDr. Jitka Vodňanská, více než 500 hodin
2003 – 2006Výcvik v integrativní supervizi Českého institutu pro supervizi
  Výcvik akreditován Evropskou asociací pro supervizi
2005Kurz certifikátora kvality služeb pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR 2005 – 2006 o. s. Agnes
  Kurz Řízení neziskových organizací, rekvalifikační kurz
2004Focusing I
  Focus, Praha
2004Kurz Časová osa
  Liberec (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková)
2002 – 2003Postgraduální kurz Supervize sociální práce (200h)
  FF UK, katedra sociální práce, Praha
2001 – 2002Kurz krizové telefonní intervence (100h)
  Remedium Praha
1997 – 2001Sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii S.U.R. s nadstavbou teorie (688h)
  Skálův institut v Praze
1999 – 20006 semestrový postgraduální „Interdisciplinární kurz Drogové závislosti“
  IPVZ v Praze
1997 – 2001Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě
   

účast na řadě seminářů věnovaných dobré praxi programů HR a managementu, řada seminářů a kurzů o PR a fundraisingu, projektování atd.

Praxe

2010 – dosudLektorská a metodická činnost v oblasti podpory kvality služeb, poradenství, supervize atd.
2010 – 2015P-centrum CPPT, o. p. s.
  odborná pracovnice na 0,4 pro práci s rodinami,
2007 – 2010K-centra CPPT, o. p. s.
  Na 0,4 pr. úv. poradkyně a terapeutka
2002 – 2005Externí pracovnice na Lince důvěry a v krizovém centru, o. s. Epoché Plzeň
   
2001 – dosudPoradenství v oblasti závislostí po Internetu
  2004 – 2007 – realizace psychosociální složky substitučního programu
1998Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s
  1. 9. 1998 – 30. 4. 2007 – ředitelka CPPT, o. p. s., poradce a terapeut K - centra
1997 – 1998Vedoucí K-centra v Plzni pod Nadací Druhý břeh
1991 – 1998Gymnázium v Plasích
  učitelka, 1998-1999 externě

Další profesní činnost

2011Spoluautorka publikace Individuální plánování, Asociace poskytovatelů soc. služeb Praha
2011 – 2012Členka pracovní skupiny CEKAS pro RVKPP pro revizi Standardů kvality drogových služeb
2010 – dosudČlenka týmu lektorů vzdělávání certifikátorů RVKPP, NVF, o. p. s. – CEKAS
2009 – 2010Členka pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro Standardy kvality
2008 – 2009Inspektorka kvality sociálních služeb MPSV
2007 – dosudČlenka Českého institutu pro supervizi
2006 – 2007Členka pracovní skupiny “Lidé ohrožení drogovou závislostí” v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzni na období 2008 až 2016, členka Řídícího výboru Kom. Plánování Města Plzně
2006CEKAS Praha
  lektorka projektů pro další vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí NVF, o. p. s.
2005 – 2010Organizace Krajských konferencí o prevenci a léčbě závislostí v Plzni (programová koncepce)
2005 – dosudCertifikátorka kvality Drogových služeb pro CEKAS, RVKPP
2005 – 2009Prev-centrum Praha
  lektorka Kurzu rodinného poradenství
2004Realizace seminářů
  např. pro pedagogy o supervizi pod Krajským pedagogickým vzdělávacím střediskem a pro kraj. úřady, školení ředitelů ÚSP Plzeň. kraje o supervizi, školení kurátorů a soc. pracovníků o supervizi v Královéhradeckém kraji, školitel kurátorů pro děti a mládež Ústec. kraje v oblasti supervize soc. práce atd.
2003 – 2009externí oponent žádostí o státní dotace podaných na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR a pro Magistrát Města Prahy
2001 – 2003Lektor Národního monitorovacího centra
  v rámci projektu „Sjednocení a sběr dat HR programů“ SHR A.N.O. od r. 2003 tzv. FreeBase
2001Členka pracovní skupiny Sekce HR A.N.O. pro akreditaci programů SHR A.N.O., spoluautorka koncepce projektu sběru dat a kódování klientely ve výměnných programech (projekt podpořen A.N.O. a MPK)
2000Za A.N.O. členka prac. skupiny pro snižování nabídky při MPK při tvorbě nové strategie protidrog. politiky pro rok 2001-2004
2000Externí spolupracovnice prac. skupiny MPSV pro mapování soc. služeb ZPČ v oblasti prevence a léčby závislostí
1999Spolurealizátorka Letní školy HR v praxi pořádané A.N.O. v Hutích pod Třemšínem
  v rámci projektu Technical Assistance to Drug Demand Reduction Phare
1999 – 2007Zástupce CPPT, o. p. s. v A.N.O., členka přípravného výboru Sekce HR při A.N.O.
1999 – 2003Místopředsedkyně Sekce HR A.N.O.
1998Členka ČLS JEP pro léčbu závislostí

Členství v odborných a jiných společnostech

2008 – dosudČlenka O. S. PaNaMo Plzeň
2007 – dosudČlenka Českého institutu pro supervizi
2004 – 2005Členka Správní rady O. S. Prev-centrum Praha, členka do 2010
1998 – dosudČlenka ČLS JEP pro léčbu závislostí