Mgr. Eva Vojáčková

Zastupuje organizaci v sekci primární prevence A.N.O.

Vzdělání

2004 – 2010 ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická
  magisterský obor Učitelství pro SŠ - psychologie, výtvarná výchova, titul Mgr.
1996 - 2004 Gymnázium Plasy
  maturita

Kurzy a výcviky

2020 RECOVERY - služba zaměřená na zotavení - akreditované vzdělávání (8 h) 
  Centrum Ledovec - Pomocná škola
2014 – 2016 Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (220 h)
  Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o. p. s.
2014 Základní výcvikový kurz – první pomoc při školní šikaně a kyberšikaně (24 h)
  Národní ústav pro vzdělávání
2014 Kurz Komunikace v adiktologie (11 h)
  Český adiktologický institut
2014 Seminář Prevence v adiktologie (2 h)
  Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
2013 Vzdělávací program Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů PPRCH – vzdělání pro poskytovatele (8 h)
  Národní ústav pro vzdělávání
2013 Vzdělávací program Systemický přístup k práci s krizí (100 h)
  Gaudia Institut, s. r. o.
2012 Kurz Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged (28 h)
  Magdaléna, o. p. s.
2007 – 2008 Kvalifikační program celoživotního vzdělávání: Arteterapie
  ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická, program celoživotního vzdělávání
průběžně Účast na odborných konferencích (Konference primární prevence rizikového chování, AT konference v Plzeňském kraji, AT konference a další)

Praxe

od 2011 CPPT, o.p.s.
  lektorka programů primární prevence, koordinátorka vzdělávání
od 2015 Mini-Plzeň 2015 město dětí, TRK, o. s.
  pedagogické vedení, školení spolupracovníků
2009 – 2010 Soukromá základní umělecká škola Trnka, o. p. s., Plzeň
  učitelka výtvarného oboru
2008 – 2009 Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná, příspěvková organizace
  vedoucí pedagog volného času
2005 Dům dětí a mládeže Radovánek Kaznějov
  pedagog volného času