Mgr. Jana Kadlecová DiS.

životopis

od r. 2019 člen Sekce dětské a dorostové adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Vzdělání

2010Ministerstvo zdravotnictví ČR
  získaná odbornost adiktolog (odborná způsobilost k výkonu zdravotnické nelékařské profese)
2001 – 2007Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
  bakalářský a navazující magisterský obor Sociální práce
1998 – 2001VOŠ Teplice
  obor sociální práce, zakončeno absolutoriem, neakadem. titul DiS.

Kurzy a výcviky

2019 - dosudKomplexní výcvik Sandplaying
 Institut dětského poradenství a terapie INDEPT
2016 - 2018Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty
 Institut pro výcvik v Gestalt terapii
2010 – 2014Komplexní výcvikový program v Gestalt psychoterapii (620 hodin)
  DIALOG – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii
2009 - 2010 Minimalizace šikany (72 hodin)
  Aisis, o.s.
2008 – 2009Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (110 hodin)
  Prev-Centrum, o. s.
2007Kurz Profesionalita regionálních NNO (80h)
  Agnes
2007Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem (40h)
  Eteria Praha
2006Výcvikový program Základní dovednosti školitele probačního programu „Právo pro každý den“ (64h)
  Partners Czech
2005Kurz krizové telefonní intervence (120h)
  Remedium Praha
  Státní zdravotní ústav, Praha
2003Vzdělávací a tréninkový program Rozhovor – nástroj pomoci (20h)
  SPAS Praha
2002Kurz lektorů primární prevence v P – centru (35h)
  CPPT, o. p. s. Plzeň

Praxe

2002 – dosud

CPPT o. p. s., Plzeň
 

2018 - dosud - vedoucí Adiktologické a preventintivní ambulance -21, adiktoložka, terapeutka

2007 - 2019  - vedoucí P-centra

2002 - 2006  - lektorka a koordinátorka preventivních aktivit

2010Aisis, o. s.
  externí lektorka projektu Minimalizace šikany