Mgr. Jana Kadlecová DiS.

životopis

od r. 2019 člen Sekce dětské a dorostové adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Vzdělání

2001 – 2007Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
  bakalářský a navazující magisterský obor Sociální práce
1998 – 2001VOŠ Teplice
  obor sociální práce, zakončeno absolutoriem, neakadem. titul DiS.

Kurzy a výcviky

2019 Komplexní výcvik Sandplaying
 Institut dětského poradenství a terapie INDEPT
2016 - 2018Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty
 Institut pro výcvik v Gestalt terapii
2010 – 2014Komplexní výcvikový program v Gestalt psychoterapii (620 hodin)
  DIALOG – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii
2008 – 2009Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (110 hodin)
  Prev-Centrum, o. s.
2007

Kurz Profesionalita regionálních nestátních neziskových organizací (80 hodin)

  Agnes
2005Kurz krizové telefonní intervence (120h)
  Remedium Praha

Praxe

2002 – dosud

CPPT o. p. s., Plzeň
 

2018 - dosud - vedoucí Adiktologické a preventintivní ambulance -21, terapeutka

2007 - 2019  - vedoucí P-centra

2002 - 2006  - lektorka a koordinátorka preventivních aktivit

2010Aisis, o. s.
  externí lektorka projektu Minimalizace šikany