Klára Lapková

životopis

Dosažené vzdělání

2008 – 2010TRIVIS - VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, obor Prevence kriminality
   
2007 – 2008UK - Fakulta tělovýchovy a sportu, obor Management sportu
  studium přerušeno
2003 – 2007Sportovní gymnázium Plzeň, obor Sportovní příprava - judo
  ukončeno maturitou

Odborná praxe

2012 – 2015 Mateřská a rodičovská dovolená
2011 – 2012 New Yorker s.r.o., pozice zástupce vedoucího