Bc. Lenka Fialová

členkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Vzdělání

1996 – 1999 ZČU Plzeň Fakulta Pedagogická
  obor Sociální práce, titul Bc.
1990 – 1994 Střední zdravotnická škola Plzeň – obor všeobecná sestra

Kurzy a výcviky

2013 PL Červenný Dvůr
  týdenní stáž
2012 Testování a infekční onemocnění uživatelů drog
  SANANIM, o. s. – Konference IMPACT
2012 Konference o krizové intervenci - 11 hod
  Remedium Praha
2012 Kurz Technika práce s člověkem v krizi - 24 hod
  Remedium Praha
2011 Odborná stáž, Laboratorní diagnostika HIV/AIDS
  Národní referenční laboratoř pro AIDS
2011 Kontakt s psychiatrickým klientem - 14 hod
  ČAS Praha
2002 Základní kurz krizové intervece
2001 Prevence pohlavních chorob HIV / AIDS a těhotenství dospívajících
1999 Sociálně psychologické techniky v protidrogové prevenci
1999 Kontinuální sociálně tréninkový výcvik zneužívání návykových látek dětmi a mládeží
1999 Sociálně psychologické techniky v protidrogové prevenci
1992 Masérský kurz pro sportovní a kondiční masáže

Praxe

1999 – 2003 CPPT, o. p. s. Plzeň
  kontaktní pracovnice, lektorka primární prevence, vedoucí pracovnice P – centra
1994 – 1996 FN Plzeň, Psychiatrická klinika Lochotín
  zdravotní sestra