Bc. Lucie Peschiková

životopis

Dosažené vzdělání

2015 - dosudPedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
  Sociální pedagogika – výchova ke zdraví (dvouoborové studium NMgr.)
2013 - 2015Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
  Pedagogika – vychovatelství (Bc.)
1997 – 2001Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola v Plzni
  Všeobecná zdravotní sestra

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2009 - 2014Psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii, Remedium II. (618 hod)
2009Trauma (možnost práce s traumatizovaným klientem), 40hod, Remedium Praha
2007 - 2008Komplexní krizová intervence (270hod), Remedium Praha
2007Drogové poradenství (120hod), Sananim Praha

Odborná praxe

říjen 2006 - dosudCentrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
  K- centrum, P- centrum, Projekt zaměřený na patologické hráče a jejich blízké
2001 - 2006Praxe ve zdravotnictví v oborech kardiochirurgie, psychiatrie, neurologie
  (FN Plzeň, VN Karlovo náměstí, Praha, Psychiatrická nemocnice Bohnice)