Mgr. Lucie Plavjaniková

životopis

Dosažené vzdělání

2006 – 2008Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Obor Sociální a kulturní antropologie
  magisterský studijní program
2002 – 2005Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Obor Sociální a kulturní antropologie
  bakalářský studijní program

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2016Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství
  Podané ruce, o.p.s.
2011 Těhotné uživatelky drog a matky uživatelky v TP, KC a DS
  o.s. Sananim, Praha
2010 - 2014 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM II
  o. s. Remedium, Praha
2010Technika práce s člověkem v krizi
  o. s. Remedium, Praha
2009Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies – a Model for Europe
  Central European University, Budapešť
2009Pracovník v sociálních službách
  V&T institut SPAS Praha
2008Motivační rozhovory – Basic
  o. s. Podané ruce, Brno
2008Kvalitní a kultivovaný mluvený projev
  EDUX, s. r. o., Praha
2007 – 2008Kurz základní krizové intervence
  REMEDIUM Praha
2006 – 2007Kurz drogového poradenství
  o. s. Sananim, Praha

Odborná praxe

2019 - dosudCentrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
  Ambulance pro nelátkové závislosti
2018 - 2019 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
  Program pro osoby v konfliktu se zákonem
2016 – 2017SANANIM, z.ú.
  Doléčovací centrum
2014 – 2016Česká asociace pro psychické zdraví
  Terapeutická komunita Mýto
2006 – 2014Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
 

Kontaktní centrum, Drogové poradenství ve věznici

Výzkumná činnost

2007 Výzkumník v rámci projektu „Analýza potřebnosti služeb sociální prevence na  území Plzeňského kraje“
  Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje; Realizátor: CAAT při Katedře antropologie ZČU v Plzni
2005 – 2006Výzkumník v rámci projektu „Zmapování typů kriminality, s  nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící
na území Karlovarského kraje“
  Zadavatel: MVČR; Realizátor: Katedra sociální a kulturní antropologie FF ZČU v Plzni
2004 – 2005Výzkumník v rámci projektu „Monitoring situácie romských osád na Slovensku 1999 – 2005“
  Zadavatel: Nadace Open Society Foundation Bratislava; Realizátor: Katedra sociální a kulturní antropologie FF ZČU v Plzni

Publikační činnost

  • Plavjaniková, Lucie. 2009. „Transformace příbuzenských vztahů v romské osadě“. In Budilová, Lenka, Marek Jakoubek (eds.). Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Brno: Centrum pro studium demokracie.
  • Plavjaniková, Lucie, Michal Růžička. 2009. „Socio-prostorová dynamika příbuzenství v romské osadě“. In Budilová, Lenka, Marek Jakoubek (eds.). Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Brno: Centrum pro studium demokracie.
  • Kubíková, Eva, Gabriela Pechanová, Lucie Plavjaniková. 2008. „Zpráva z terénního antropologického výzkumu: Janov“. In Jakoubek, Marek, Tomáš Hirt (eds.). Romske osady na východnom Slovensku z  hľadiska terénneho antropologického výskumu 1999 – 2005. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
  • Plavjaniková, Lucie, Michal Růžička. 2006. „Psychologické aspekty terénního výzkumu“. In Lenk, Lukáš, Michal Svoboda a kol.(eds.). Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Dryáda.
  • Plavjaniková, Lucie. 2006. „Strategie manželských výměn ve vztahu k  determinantům lokality“. In Budil, Ivo, Zoja Horáková, Marta Ulrychová (eds.). Antropologické sympozium IV. Plzeň: Aleš Čeněk.