Mgr. Michal Slivka

životopis

Dosažené vzdělání

2015 – 2019FF Univerzita Palckého v Olomouci
  bakalářské a magisterské studium Psychologie
2001 – 2007FHS, FF ZČU Plzeň
  bakalářské a magisterské studium Sociální a kulturní antropologie
2006 – 2007PeF ZČU
  pedagogický certifikát Učitel odborných předmětů
1995 – 1999SPŠE Plzeň

Další vzdělávání, výcviky a semináře

2019Zvládání agrese, Centrum vzdělávání Fokus Praha
2009 - 2013Sebezkušenost v dynamické skupinové psychoterapii
2009 – dosudFrekventant výcviku v dynamické skupinové psychoterapii
  PVŠPS, Praha
2010 – 2012Základní a pokračující krizová intervence, REMEDIUM Praha (150 h)
2006Telefonická krizová intervence, RAFAE (50 h)

Odborná praxe

2009 – 2013Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
  Oblastní metodik prevence
2008 – 2009Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia, Torun (PL)
  Dobrovolník v chráněné dílně
2005 – 2008Ledovec o. s., Plzeň
  Terapeut/pedagog poradenského centra PC Ledovec