Mgr. Monika Fraňková

Dosažené vzdělání

2008 – 2010Západočeská univerzita v Plzni
  navazující mgr. studium, FPE, obor Sociální práce
2005 – 2008Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  bakalářské studium, FSE, obor Sociální politika a sociální práce
1997 – 2005Gymnázium Plasy
  všeobecné zaměření

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2019Výcvik meditace, Institut pro meditaci a pracovní vztahy, s.r.o. Praha
2019Zvládání agrese, Centrum vzdělávání Fokus Praha
od 2018Členství v Profesním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách
2018Úvod do dluhového poradenství
  Člověk v tísni
2010Výcvik v krizové intervenci, Systemický přístup k práci s krizí
  Psychoterapeutické centrum Gaudia Praha
 Doléčovací centrum PREVENT, o. s. České Budějovice
  studijní stáž
 Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM o. s., Praha
  studijní stáž
2008Doléčovací centrum PREVENT, o. s. České Budějovice
  studijní stáž
 Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM, o. s. Praha
  studijní stáž
2008Dětský domov Trnová
  studijní stáž
 TyfloCentrum, o. p. s. Plzeň
  studijní stáž
 Ulice – Agentura terénní sociální práce, o. s. Plzeň
  studijní stáž
2007K-centrum CPPT, o. p. s. Plzeň
  studijní stáž
2006Letní jazyková škola v Plzni pod záštitou ZČU v Plzni
  certifikace ruského jazyka
 Kontaktní centrum SANANIM, o. s. Praha
  studijní stáž
 dobrovolnická činnost v CPPT, o. p. s. Plzeň
  administrativní výpomoc při pořádání II. konference o prevenci a léčbě závislostí v Plzeňském kraji
2004Státní jazyková škola Plzeň
  certifikace německého jazyka 2. Stupně
2004 – 2005Centrum moderního vzdělávání TUTOR
  přípravný kurz Jednoletá psychologie

Odborná praxe

2009 –CPPT, o. p. s. Plzeň
  sociální pracovnice Programu následné péče, správa chráněného bydlení
2006 – 2007Kontaktní centrum Drug Out Club v Ústí nad Labem
  sociální pracovnice