PhDr. Petr Hrouzek Ph.D.

životopis

Dosažené vzdělání

2002 – 2006Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  doktorský studijní program Speciální pedagogika
2004Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  rigorózní zkouška v oboru Speciální pedagogika
1999 – 2004Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice
  bakalářský studijní program Psychologie – Arteterapie
1997 – 2002Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  magisterský studijní program Speciální pedagogika – Výtvarná výchova
1995 – 1997SPŠ Slévárenská, Brno
1991 – 1995Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2003 – 2007Sebezkušenostní komunitní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii
  SUR, komunita KOV III (vedoucí komunity PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc)
2005Teoretické vzdělávání v psychoterapii
  SUR
2004 – 2005Kurz krizové telefonní intervence
  Remedium Praha
2004Stáž na oddělení léčby závislostí
  PK FN Plzeň

Odborná praxe

2013 – dosudCPPT, o. p. s., Plzeň
  ředitel, speciální pedagog a terapeut v programu Adiktologická a preventivní ambulance „-21“
2007 – 2013CPPT, o. p. s., Plzeň
  vedoucí Programu následné péče
2006AISIS o.s., Kladno
  externí lektor a konzultant projektu Minimalizace šikany
2006 – 2007Katedra Speciální pedagogiky, Pdf MU, Brno
  externí vyučující
2005Pdf ZU, Plzeň
  externí vyučující
2004CPPT, o. p. s., Plzeň
  terapeut/arteterapeut Ambulantního programu následné péče
2002 – 2003DÚM, Brno
  speciální pedagog – vychovatel
2002ZVŠ Lidická, Brno
  speciální pedagog – učitel
1999 – 2003PPP Brno
  speciální pedagog/arteterapeut (externí pracovník), Projekt aplikace speciální výtvarné výchovy