PhDr. Petr Hrouzek Ph.D.

životopis

Dosažené vzdělání

2002 – 2006 Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  doktorský studijní program Speciální pedagogika
2004 Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  rigorózní zkouška v oboru Speciální pedagogika
1999 – 2004 Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice
  bakalářský studijní program Psychologie – Arteterapie
1997 – 2002 Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  magisterský studijní program Speciální pedagogika – Výtvarná výchova
1995 – 1997 SPŠ Slévárenská, Brno
1991 – 1995 Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Další vzdělávání, výcviky, semináře

2003 – 2007 Sebezkušenostní komunitní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii
  SUR, komunita KOV III (vedoucí komunity PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc)
2005 Teoretické vzdělávání v psychoterapii
  SUR
2004 – 2005 Kurz krizové telefonní intervence
  Remedium Praha
2004 Stáž na oddělení léčby závislostí
  PK FN Plzeň

Odborná praxe

2013 – dosud CPPT, o. p. s., Plzeň
  ředitel
2007 – 2013 CPPT, o. p. s., Plzeň
  vedoucí Programu následné péče
2006 AISIS o.s., Kladno
  externí lektor a konzultant projektu Minimalizace šikany
2006 – 2007 Katedra Speciální pedagogiky, Pdf MU, Brno
  externí vyučující
2005 Pdf ZU, Plzeň
  externí vyučující
2004 CPPT, o. p. s., Plzeň
  terapeut/arteterapeut Ambulantního programu následné péče
2002 – 2003 DÚM, Brno
  speciální pedagog – vychovatel
2002 ZVŠ Lidická, Brno
  speciální pedagog – učitel
1999 – 2003 PPP Brno
  speciální pedagog/arteterapeut (externí pracovník), Projekt aplikace speciální výtvarné výchovy