Mgr. Veronika Šimková

lektorka vzdělávání pro pedagogy

životopis

Dosažené vzdělání

1999 - 2004 ZČU – PF – obor Psychologie a Český jazyk
  učitelství pro střední školy
1991 - 1998 Gymnázium Františka Křížka v Plzni
  osmileté studium

 Kurzy a výcviky

2020 RECOVERY - služba zaměřená na zotavení - akreditované vzdělávání (8 h)
  Centrum Ledovec - Pomocná škola
2018 Metodika pro učitele 1. stupně ZŠ - Kočičí zahrada - prevence rizikového chování
  Semiramis, z.ú.
2018 New Addiction – Nové závislosti nelátkového charakteru
  Národní ústav pro vzdělávání
2018 Základní krizová intervence (ZKI)
  Remedium Praha, rozsah 56 hodin
2017 Studium k výkonu specializovaných činností – školní metodik prevence 
  CPPT, o.p.s., rozsah 260 hodin

Odborná praxe

2/2016  - dosud

Lektorka programů primární prevence CPPT o.p.s. 

2006 - 2016 Lektorka školícího střediska řidičů
2012 - 2016 Mateřská a rodičovská dovolená
2011 - 2012 Redaktorka zpravodajství ZAK TV
2008 - 2011 Mateřská a rodičovská dovolená
2006 - 2011 Redaktorka zpravodajství TV ZAK, Prima
2005 - 2006 Redaktorka zpravodajství radio FM plus