AKCE

Vyjádření k reportáži na TV ZAK

V rámci pořadu Plzeň v kostce TV ZAK byla odvysílaná krátká reportáž (https://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/1926.html, časové rozmezí 1.10-2.28) o naší nově vznikající preventivní a léčebné ambulanci „-21“, která je zřízena pod P-centrem CPPT, o.p.s.

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s jejím provedením, respektive s obrazovým podkresem, jež nekoresponduje se službami poskytovanými v ambulanci pro děti, mladé lidi a jejich blízké.

Obrazový materiál odkazuje ke službám snižování rizik (Harm Reduction), které výměnu injekčního materiálu zahrnují. Tyto služby však v ambulanci „-21“ neposkytujeme. Tyto služby naopak poskytuje naše  Kontaktní centrum.

Vzhledem k tomu, že TV ZAK bylo umožněno pořídit adekvátní záběry přímo s pracovníky ambulance a v jejich prostorách, považujeme výsledné provedení reportáže za zcela neprofesionální. Záběry pořízené v ambulanci zřejmě nebyly pro tvůrce reportáže dostatečně atraktivní.

Taková mediální bulvarizace témat spojených se závislostmi, však křiví pohled veřejnosti jak na ambulantní služby tak služby Harm Reduction a vede k podpoře společenských stereotypů a  stigmatizaci adiktologických služeb i jejich příjemců. To v konečném důsledku může odradit od jejich využívání ty, kteří je potřebují. Což je vzhledem k tomu, že na funkční integrovanou protidrogovou politiku vynakládá stát a územně správní celky stovky miliónů korun ročně, výsledek zcela nežádoucí.