Nabízíme podporu a společné hledání zdroje řešení či dobrého zvládání těžkostí prostřednictvím:

  • individuální práce s dospívajícími
  • prací s rodinou nebo s rodinnými příslušníky
  • skupiny pro dospívající a mladé dospělé do 21 let

Pracujeme se všemi, kteří mají na zlepšení situace zájem.

Jak probíhá spolupráce:

Na první setkání je možné se objednat telefonicky, e-mailem, osobně, prostřednictvím třetí osoby či instituce.

V rámci prvního kontaktu můžete očekávat, že se bude pracovník hodně ptát. Cílem je zjistit, v jaké situaci se nacházíte a zda Vám s ní naše služby mohou nějak pomoci. Pokud máte nějaké další písemné podklady o Vaší situaci či průběhu jejího řešení (propouštěcí zprávy, doporučení z jiných zařízení atp.), vezměte je s sebou.

Počáteční setkávání (možná nebude stačit jedno) umožní oběma stranám lépe se poznat, nám zorientovat se ve Vaší situaci a Vašich přáních a společně co nejlépe naplánovat, jak by bylo nejužitečnější směřovat k Vašim cílům. Například, jestli je vhodnější spolupráce krátkodobá nebo dlouhodbější.

Spolupráce trvá obvykle v řádu měsíců. Cílů zpravidla není možné dosáhnout ze dne na den. Je nutné počítat s tím, že proces, kdy může dojít k uvědomění a změně potřebuje čas. Nedílnou součástí spolupráce je pravidelné, zpravidla týdenní docházení na jednotlivé konzultace.   

 

 

 PC interiér

 

                   PC interiér2

 

   PC interiér3