Popis služeb

Individuální poradenství a terapie

Zaměřeno na zvyšování kompetence zvládat obtíže, varianty řešení situací či osobnostní růst a rozvoj

Práce s rodinou či osobou blízkou

Individuální či rodinné setkávání zaměřené na podporu rodinného systému a pomoc se zvládáním obtíží

Skupina pro rodiče a osoby blízké

Pravidelná podpůrná setkávání s cílem podpory v nastalé životní situaci či nastavení změn v rodinném systému

Vrstevnická skupina

Pravidelná setkání s cílem podpory životních dovedností