Jednotlivé služby jsou certifikované dle standardů RVKPP.

Individuální doléčování

Je složeno z individuálních konzultací s terapeutem a individuálních konzultací se sociální pracovnicí. Frekvenci a rozsah služeb určuje individuální plán. Minimální doporučená délka je 8 měsíců, maximální 18 měsíců.

Doporučujeme pokud:

 • Vám Váš současný stav neumožňuje bezpečné a smysluplné využívání skupinových aktivit
 • se z časových/pracovních důvodů nemůžete účastnit intenzivního doléčování v plném rozsahu a frekvenci (viz kapitola Intenzivní doléčování)
 • cítíte, že Vaše abstinence je ohrožena, a jste rozhodnuti si ji udržet

Intenzivní doléčování

Je složeno z individuálních konzultací s terapeutem, individuálních konzultací se sociální pracovnicí a dále ze skupinových forem práce – skupinová psychoterapie, socioterapie, zátěžové programy. Frekvenci a rozsah služeb určuje individuální plán. Minimální doporučená délka je 8 měsíců, maximální 18 měsíců.

Doporučujeme pokud:

 • jste právě absolvoval/a léčbu závislosti na návykových látkách
 • jste v minulosti dlouhodobě zneužíval/a návykové látky a v současnosti abstinujete

Doléčování s chráněným bydlením

Vlastní doléčovací proces je veden formou Intenzivního doléčovacího programu. Frekvenci a rozsah služeb určuje individuální plán. Minimální doporučená délka je 8 měsíců, maximální 18 měsíců.

Klient dále využívá služby ubytování na chráněném bydlení, v maximální délce 6 měsíců.

Doporučujeme pokud:

 • jste absolvoval/a léčbu závislosti na návykových látkách a jste v nepříznivé sociální situace bez dostatečného sociálního zázemí.
 • jste absolvoval/a léčbu závislosti na návykových látkách a návrat do původního bydliště pro Vás představuje riziko pro udržení abstinence

Poradenství pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek

Je složeno z individuálních konzultací s terapeutem. Délku, frekvenci a rozsah služeb určuje individuální plán.

Doporučujeme pokud:

 • se Vaši blízcí právě léčí ze závislosti na návykových látkách
 • Vaši blízcí návykové látky aktivně užívají

Skupinová terapie pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek

Terapeutická skupina v délce 1,5 hodiny s frekvencí 1x14dní s prázdninovou pauzou.

Doporučujeme pokud:

 • se Vaši blízcí právě léčí ze závislosti na návykových látkách
 • Vaši blízcí návykové látky aktivně užívají

Podrobnější popis služeb najdete v pravém sloupci pod položkou Průvodce službami.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz