Jednotlivé služby jsou certifikované dle standardů RVKPP.

Strukturovaný doléčovací program s ubytováním (6 měsíců)

 • poskytuje komplexní formu podpory bezprostředně po ukončení pobytové léčby
 • součástí je ubytování v chráněném prostředí (viz dokument Podmínky ubytování)
 • kombinuje individuální a skupinovou terapii, sociální poradenství a socioterapeutické aktivity
 • umožňuje podporu na krizovém telefonu

Tento program doporučujeme:

 • lidem, kteří právě absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a jsou v nepříznivé sociální situaci bez dostatečného sociálního zázemí
 • lidem, kteří právě absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a chtějí si vytvořit vhodné životní podmínky v plzeňském regionu

Ambulantní doléčování (3 - 24 měsíců)

 • poskytuje komplexní formu podpory pro osoby s funkčním sociálním zázemím
 • méně intenzivní forma spolupráce (stabilizační model) pomáhá k dosažení sociální a psychické stabilizace
 • více intenzivní forma (růstový model) směřuje k rozvoji osobnosti a životních možností
 • může zahrnovat individuální a skupinovou terapii, sociální poradenství a socioterapeutické aktivity
 • umožňuje podporu na krizovém telefonu

Ambulantní doléčování doporučujeme:

 • lidem, kteří se po léčbě závislosti vracejí do svého prostředí a hledají pro sebe podporu v rozvíjení životních možností a udržení současné abstinence
 • absolventům strukturovaného doléčovacího programu, kteří po odstěhování do vlastního bydlení nadále chtějí zůstat v pravidelném podpůrném kontaktu
 • absolventům strukturovaného doléčování, u kterých došlo k recidivě a kteří usilují o stabilizaci

Poradenství pro osoby blízké závislých

 • má formu jednorázové konzultace nebo několika navazujících setkání
 • poskytuje prostor pro hledání možných kroků a opatření v nesnadné partnerské nebo rodinné životní situaci
 • směřuje k mírnění dopadů chování závislé osoby na osobu blízkou

Poradenství doporučujeme:

 • blízkým osobám závislých osob (nejčastěji rodiče, partner)
 • blízkým osobám závislých osob, které nemohou poradenské služby čerpat v blízkosti svého bydliště - služba je poskytována telefonicky nebo s využitím komunikátoru
 • klientům jiných služeb CPPT, o. p. s., kteří tuto službu z kapacitních důvodů nemohou čerpat na daném pracovišti

Rodinné a párové poradenství a terapie pro osoby se závislostí a jejich blízké

 • nabízí 3 - 5  navazujících setkání, spolupráce může být v případě potřeby prodloužena
 • je podmíněno stabilizací v abstinenci, abstinence však nemusí být úplná
 • směřuje k mírnění dopadů závislostního chování
 • usiluje o stabilizaci a posílení rodinného sytému
 • usiluje o pojmenování, nalezení nebo vytvoření funkčních komunikačních strategií a chování

Poradenství doporučujeme:

 • párům nebo rodinám, jejichž členové mají zkušenosti se závislostí
 • klientům jiných služeb CPPT, o. p. s., kteří tuto službu z kapacitních důvodů nemohou čerpat na daném pracovišti