YELLOW RIBBON RUN.

Připojujeme se k této osvětové akci s některými našimi klienty.

Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. 

Připojte se a udělejte tím něco dobrého pro sebe i pro společnost. Přihlášením do běhu přispějete na registraci běžci s trestní minulostí.

Běžet můžete 7.9. v Praze, nebo můžete zvolit virtuální běh a běžet individuálně.

Více informací a registrace na https://yellowribbon.cz/ .