PF 2022

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2022 plný pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Naše organizace v následujícím roce slaví 25 let od svého založení. Věříme, že toto jubileum náležitě oslavíme i s Vámi.

Těšíme se v příštím roce na další spolupráci a na mnoho osobních setkání.

PF 2022