Ambulantní služby 

  • Poradenství pro osoby se závislostními obtížemi a jejich blízké
  • Individuální a skupinová terapie
  • Krizová intervence
  • Telefonické poradenství

Popis služeb

  • Individuální poradenství (zaměřené na zvládnutí obtíží spojených s hraním nebo podporu pro nástup do pobytové léčby dle situace a potřeb klienta, většinou probíhá v rámci úvodních setkání, součástí je i informační servis)

  • Individuální poradenství pro osoby blízké (pokud si blízcí nevědí rady a potřebují podporu a odbornou pomoc s řešením rodinné situace)

  • Práce s rodinou (rodinné setkávání zaměřené na nastavení pravidel a zlepšení komunikace, které podporuje léčbu klienta)

  • Základní sociální práce (zaměřená na zmapování sociální situace a návrh řešení včetně rozplánování jednotlivých kroků, zprostředkování a asistenci)

  • Individuální terapie (střednědobá až dlouhodobá spolupráce na základě dohody mezi pracovníkem a klientem zaměřená na příčiny obtíží, jejich zvládání a osobní růst)

  • Terapeutická skupina je otevřená všem zájemcům, kteří se potýkají s hazardem v jeho mnoha podobách. Skupina je zaměřená na sdílení zkušeností a potřeb s lidmi v obdobné situaci, je příležitostí dozvědět se něco nového a získat podporu a pomoc v řešení svého postoje k hazardnímu hraní.

K efektivnímu řešení situace klienta a vzhledem k charakteru závislostního chování v oblasti hazardního hraní je vhodné využít všechny složky služeb.