SLUŽBY PRO DĚTI, MLADÉ LIDI A JEJICH BLÍZKÉ

 

logo ambulance

- strukturovaný program: intenzivní individuální, skupinová a rodinná podpora pro osoby ve věku 12 - 18 let, s obtížemi se závislostním chováním

- individuální a rodinné poradenství a terapie: pro ostatní děti, mladé lidi ohrožené vznikem a rozvojem rizikového chování či rizikovou situací 

 

 

projekt STANDBY: výstupy z realizace projektu z let 2016 a 2017 naleznete zde - www.standby.cppt.cz

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz