Aktuálně nabízíme školám:

Programy všeobecné prevence
Program pro podporu bezpečného klimatu

Provází třídní/ho učitele/ku při práci na tvorbě bezpečném klimatu. Určen pro začínající třídní učitele/ky a pro TU, kteří hledají inspiraci k práci s klimatem třídy, k přípravě třídnických hodin. Důraz je kladen na formulaci a nástroje k dodržování komunikačně vztahových pravidel, na aktivity podporující sdílení prožitků v rámci kolektivu.
Program se skládá ze tří setkání (práce se třídou + konzultace s TU, v rozsahu 5, 4, 4 vyučovací hodiny) rozložených do jednoho pololetí školního roku a dvou workshopů pro zapojené učitele - před a po setkáních (6x45 min + 4x45 min). Program může být zahájen v září nebo v únoru.

Cena: 5.000,-/ třída

 
Program pro třídní učitele

Cílem programu je poskytnout třídní/m učiteli/ce podporu k nastavení zdravého fungování kolektivu, vztahově komunikačních pravidel, atmosféry sdílení a kooperace.
Program se skládá z jednodenního adaptačního programu pro třídu, konzultace s třídní/m učitelem/kousemináře zaměřeného na realizaci třídnických hodin (4 x 45 min), návazná metodická podpora dle potřeby TU.
Program realizujeme pouze na začátku školního roku (září/říjen), objednávky přijímáme průběžně.

Cena: 4.000,-/třída

 
Programy selektivní prevence
Základní program SPP zaměřený na vztahy

Slouží k mapování vztahů v kolektivu, zjišťuje úroveň koheze a emoční atmosféry ve třídě.
Skládá se ze vstupní konzultace s třídní/m učitelem/kou a zástupci ŠPP ve škole (60 min), mapování ve třídě (4x45 min), jehož součástí je pozorování ve výuce, zpracování a předání zprávy spojené s konzultací s TU a zástupcem ŠPP, případě setkání s pedagogy věnované další práci se třídou.

Cena: 5.000,-/třída

 

Komplexní program SPP zaměřený na vztahy

Program je určen kolektivům, ve kterých jsou žáci neschopní či neochotní spolupracovat mezi sebou nebo s pedagogy a pro třídy čelící změně.
Cílem programu je na základě zmapování vtahů a emoční atmosféry ve třídě stanovit strategii k nastavení bezpečného klimatu a pomoci třídní/mu učiteli/ce a škole pracovat na jeho udržení.
Program zahrnuje vstupní konzultaci s třídní/m učitelem/kou a zástupci ŠPP ve škole (60 min), úvodní mapovací setkání se třídou (4x45 min), 3 až 4 následná setkání se třídou spojená s konzultacemi s TU (setkání 4x45 min, po domluvě lze dotaci setkání navýšit), zpracování a předání zprávy spojené s konzultací s TU a zástupcem ŠPP, případě setkání s pedagogy věnované další práci se třídou.

Cena: 8.000,-/třída

 

Komplexní program SPP zaměřený na rizikové chování

Program je určen pro třídy, kde se projevilo rizikové chování, nebo pro ty s menší odolností vůči rizikovému chování.
Cílem programu je na základě zjištění postojů žáků ke konkrétnímu rizikovému chování a míry zasažení kolektivu zastavit rozvoj daného RCH a pomoci škole se třídou dále efektivně pracovat na předcházení RCH.
Program zahrnuje vstupní konzultaci s třídní/m učitelem/kou a zástupci ŠPP ve škole (60 min), úvodní mapovací setkání se třídou a konzultace s TU (4x45 min), 3 následná setkání se třídou spojená s konzultacemi s TU (setkání 4x45 min), zpracování a předání zprávy spojené s konzultací s TU a zástupcem ŠPP, případě setkání s pedagogy věnované další práci se třídou.

Cena: 8.000,- /třída

 
Program na závěr školního roku

Program realizujeme se třídami, jejichž pedagogové si přejí rozloučit se s žáky, uzavřít společně školní rok. Nejčastěji je připravován pro žáky 9. a 5. ročníků. Během programu společně reflektujeme uplynulá školní léta a pojmenováváme schopnosti a dovednosti, ze kterých mohou žáci čerpat v rámci dalšího vzdělávání. Rozsah programu je přizpůsoben potřebám školy (maximálně 6 v.h.), je realizován v červnu.

Cena: 3.500,- /třída

Pro bližší informace a objednávku služeb volejte na 731 183 394 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vzdělávání pro pedagogy

Bližší informace a přihlášení na www.kotva.cppt.cz nebo na MT 602 258 086.