SLUŽBY PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

1.   Vzdělávání pro učitele - www.kotva.cppt.cz 
2.   Programy pro třídy a jejich učitele - průvodce službou 

- Program všeobecné primární prevence: pro běžné třídní kolektivy, bez rozdělování na méně či více rizikové

- program je zpoplatněn dle platného ceníku

- Program selektivní primární prevence: pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovající

- program je poskytován zdarma

3.   Adaptační program

- Slouží k nastartování procesů v kolektivu, které by v běžném školním prostředí probíhaly        déle. Je určen nejen pro nově vzniklé kolektivy a skupiny, které prošly změnou (spojení tříd,      rozdělení třídy, změna třídního učitele, přechod na druhý stupeň, ale i pro třídy v                        mimořádných situacích.

- Služba je zdarma -

 4.   Programu pro třídní učitele

      - Program se skládá z adaptačního programu pro třídu, konzultace s třídním učitelem                         a semináře zaměřeného na realizaci třídnických hodin. Možno je navázat na metodickou                    podporu, kteoru nabízíme standardně zdarma.

      - Cílem programu je poskytnout třídním učitelům podporu k nastavení zdravého, bezpečného            fungování kolektivu, vztahově komunikačních pravidel, atmosféry sdílení a kooperace.

      -  cena 4000,- (včetně kompletní tištěné metodiky adaptačního programu)