SLUŽBY PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

1.   Vzdělávání pro učitele - www.kotva.cppt.cz 
2.   Programy pro třídy a jejich učitele - průvodce službou 

- Program všeobecné primární prevence: pro běžné třídní kolektivy, bez rozdělování na méně či více rizikové

 - program je zpoplatněn dle platného ceníku

- Program selektivní primární prevence: pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovající

- program je poskytován zdarma

3.   Adaptační program

- Slouží k nastartování procesů v kolektivu, které by v běžném školním prostředí probíhaly déle. Je určen nejen pro nově vzniklé kolektivy a skupiny, které prošly změnou (spojení tříd, rozdělení třídy, změna třídního učitele, přechod na druhý stupeň, ale i pro třídy v mimořádných situacích.

- Služba je zdarma -