SLUŽBY PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

1.   Vzdělávání pro učitele - www.kotva.cppt.cz 
2.   Programy pro třídy a jejich učitele 

- Program všeobecné primární prevence: pro běžné třídní kolektivy, bez rozdělování na méně či více rizikové

- program je zpoplatněn dle platného ceníku

- Program pro třídní učitele: Program se skládá z adaptačního programu pro třídukonzultace s třídním učitelem a semináře zaměřeného na realizaci třídnických hodin. Možno je navázat na metodickou podporu, kterou nabízíme standardně zdarma. Cílem programu je poskytnout třídním učitelům podporu k nastavení zdravého, bezpečného fungování kolektivu, vztahově komunikačních pravidel, atmosféry sdílení a kooperace. 

       - program je zpoplatněn dle platného ceníku

- Program selektivní primární prevence: pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovající

- program je poskytován zdarma

 

       - Program pro podporu bezpečného klimatu: Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Provází třídního učitele při práci na bezpečném klimatu, metodicky vede začínající třídní učitele i ty vyučující, kteří mají ve třídě kolektiv procházející změnami, hledají nové metody pro práci s klimatem třídy nebo chtějí inspiraci k přípravě třídnických hodin. Důraz je kladen na formulaci a nástroje k dodržování komunikačně vztahových pravidel, na aktivity podporujícíc sdílení prožitků v rámci kolektivu. Program se skládá ze tří setkání rozložených do celého školního roku a dvou workshopů pro zapojené učitele

- program je zúpoplatněn dle platného ceníku

 

Bližší informace najdete v našem průvodci službou.