SLUŽBY PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

1.   Vzdělávání pro učitele - www.kotva.cppt.cz 
2.   Programy pro třídy a jejich učitele - průvodce službou 

- Program všeobecné primární prevence: pro běžné třídní kolektivy, bez rozdělování na méně či více rizikové

 - program je zpoplatněn dle platného ceníku

- Program selektivní primární prevence: pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovající

- program je poskytován zdarma

 

 

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz