P-centrum tým

 

Mgr. Eva Vojáčková

vedoucí P-Centra, koordinátorka a lektorka vzdělávání pro pedagogy 
(profesní životopis)

 

Mgr. Veronika Šimková

zástupkyně vedoucí P-centra, lektorka programů primární prevence
(profesní životopis)
 

Bc. Denisa Kuncová

lektorka programů primární prevence
(profesní životopis)